Hoewel we in onze samenleving verstand belangrijker vinden dan gevoel, hebben vrijwel alle slimme mensen die ik in mijn praktijk krijg, maar weinig respect voor hun eigen intelligentie. Ze vinden hun niveau van denken ‘gewoon’. Vaak zeggen ze dat hun intelligentie hen meer narigheid dan gemak heeft bezorgd.

Beladen

Hoewel veel slimme mensen hun intelligentie als vanzelfsprekend nemen, is die intelligentie tegelijk beladen, omdat ze denken dat hun slimheid de reden is dat ze de aansluiting met de mensen om hen heen missen. Hun denken is sneller en abstracter. Ze zijn daarom niet altijd even goed te volgen voor mensen met een lager IQ (de meeste andere mensen dus).

Gemiddelden
De gemiddelde mens heeft een IQ van 100. Iemand met een IQ van 80 is mentaal ernstig achter. Iemand met 120 kan de universiteit doen. Iemand met 140 zit dus evenver boven iemand met een universitaire titel als een normaal mens boven iemand die ‘zwak begaafd’ is. Een groot verschil in denkvermogen dus, dat vraagt om speciale aandacht.

Verwachtingen
Zodra intelligente mensen stilstaan bij dat verschil in denkvermogen, moeten ze hun verwachtingen gaan bijstellen. Van iemand met een lager IQ kun je immers niet verwachten dat hij op een hoger abstractieniveau kan denken. Dus moet degene met het hoge IQ onder ogen zien dat de verantwoordelijkheid voor het overbruggen van de kloof bij hen ligt. Zij/hij moet haar talent en vermogen inzetten om het verschil te overbruggen. Dat is een leuke intellectuele uitdaging. En maakt het hebben van een hoog IQ tot iets waarom je van jezelf kunt houden.

Erkenning
Als je de Einstein in jezelf de erkenning geeft die hij verdient, wordt het een stuk meer ontspannen. Het is namelijk niet je intelligentie zelf die je in de problemen brengt, het is de manier waarop je er zelf mee omgaat. Als jij erkent dat je een uitstekend stel hersens hebt, waar je graag gebruik van maakt, replica horloges forum kun je ook beginnen met het tackelen van de uitdagingen die dat met zich mee brengt.

Geduld
Als je werkelijk erkent dat jij sneller denkt dan de rest, kun je ook zien dat de rest langzamer denkt. En dat je dus geduld nodig hebt. Om te beginnen om in te schatten hoe de ander denkt en voor welke beïnvloeding hij of zij gevoelig is.

Communiceren
Veel hoog intelligente mensen krijgen te horen dat ze niet kunnen communiceren. Ik heb nog maar zelden ervaren dat dat werkelijk ook zo was. Hoogintelligentie mensen moeten wel veel beter kunnen communiceren dan anderen, omdat zij degenen zijn die keer op keer de brug moeten slaan.

Invloed
Als je heel slim bent en meer overzicht hebt en betere oplossingen ziet dan je superieuren, replica horloges leidt dat er vreemd genoeg vaak toe dat je juist niet gehoord wordt. Door je betweterigheid en je aanmatigende gedrag (jij hebt immers niet de leiding) haal je je de woede van je superieuren op de hals en zullen zij je op allerlei (ook nare) manieren laten merken dat zij de baas zijn.

Erkenning
Wat ik heb gemerkt, is dat niet je baas jou moet erkennen, maar jij je baas. Als jij echt aanvaardt dat degene boven jou de baas is en jij geen beslissingsbevoegdheid hebt, zul je merken dat je baas veel meer bereid is om jou ruimte te geven om je talenten te ontwikkelen. Je kunt dan echt jouw adviseurspositie innemen en de erkenning krijgen die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren.

Stoel
De enige manier om meer invloed kunt uitoefenen vanuit de positie die je nu hebt, is die positie ook daadwerkelijk in te nemen en niet steeds op de stoel van degene die boven je staat gaan zitten. Als jij je superieuren echt erkent, replica horloges forum zullen ze vaak maar wat blij zijn dat ze jouw advies kunnen inwinnen. De kunst is dus om je bezig te houden met je eigen taken en wat er voor nodig is om die te vervullen. Hou je niet bezig met het algemene beleid of met wat je baas beter zou moeten doen. Vraag aan je baas wat jij nodig hebt om jouw taken goed te kunnen uitoefenen. Richt je aandacht op jezelf.

Verantwoordelijkheid
Een van de uitdagingen waar mensen met een hoog IQ vaak tegenaan lopen is het het gevoel dat ze voor andere dingen verantwoordelijk zijn dan alleen voor hun eigen taken. Dit valse verantwoordelijkheidsgevoel leidt ertoe dat de hoogintelligente zijn aandacht op het verkeerde richt en zich onvoldoende bezig houdt met het zo goed mogelijk uitoefenen van de eigen taken. En als jij je eigen taken niet goed vervult, krijg je geen waardering en geen erkenning. Het innemen van je eigen positie en focussen op de eigen plek in de organisatie en de taken die op jouw bord liggen, replica horloges is daarop het beste antwoord. Je hebt maar een verantwoordelijkheid en die is voor jouw eigen werk.

Jouw hoogbegaafdheid
Ben jij hoogbegaafd en loop je tegen bovenstaande problemen aan? Overweeg eens om je te laten coachen. Daar zullen jij en je baas de vruchten van plukken. Ik heb inmiddels aardig wat hoogbegaafden verder op weg geholpen in hun loopbaan en kan ook jou helpen om je doelen te bereiken. Kijk hier voor meer informatie.